o oddílu

Zvonečci

3. oddíl Zvonečci byl založen v 90. letech v Třebíči a dnes funguje jako smíšený oddíl pro holky a kluky.

Navazujeme na skautské tradice, to znamená, že učíme děti poznávat přírodu, život v ní a jak se k ní správně chovat. Při tom se snažíme vést děti k samostatnosti i v přírodě i v každodenním životě.

V oddíle máme  děti od předškolního věku po děti třetí a čtvrté třídy základní školy. To nám ale nebrání v tom, abychom vyráželi na výpravy do přírody v každém ročním období, na bojovky do tajemných zákoutí našeho města, či na letní tábory pod teepee stany.

Po celý školní rok se scházíme v klubovně, kde hrajeme různé hry, učíme se novým věcem a tvoříme  z různých materiálů všelijaká umělecká díla.